Symptomer på hjertesvigt

Symptomerne ved hjertesvigt er logiske og afspejler sygdommens natur:

Årsag Symptom

Hjertet bliver progressivt mere slidt med følgende nedsat pumpefunktion  og ilttransport.

Udtalt træthed.

Hjertets pumpefunktion kommer ud af balance mellem højre og venstre hjertehalvdel. 

Åndenød. Resultatet kan blive væskeophobning i lungerne

Væske tilbageholdes i kroppen og ophobes i kroppen hvor pumpefunktionen er dårligst.

Hævelser i ben  eller væskeophobning i maven.

Læs mere om behandling af hjertesvigtUpdated: 03-02-2016